Člen skupiny:

thumb khk logo

Kariéra

Firemní kodex

KVALITA

Každý zaměstnanec musí vše podřizovat kvalitě výrobků, protože to je ta nejlepší vizitka, kterou může firma získat „spokojenost zákazníka“.

Proto je potřeba, aby se každý zaměstnanec neustále vzdělával a zajímal se o nové progresivní technologie. Vždyť i zaměstnance nejvíce potěší kvalitně a profesionálně odvedená práce.

SPOLEHLIVOST

Každý zaměstnanec musí bezezbytku plnit své úkoly a sliby a to i vůči svým kolegům a spolupracovníkům tak, aby bylo dosaženo dodání výrobků ve sjednané kvalitě a termínech.

TÝM

Každý zaměstnanec je součásti našeho týmu, který musí vzájemně spolupracovat. Je třeba, aby každý zaměstnanec naslouchal názorům a myšlenkám druhých, vzájemně mezi sebou komunikovali a předávali si informace, vytvářeli příjemné prostředí a vše podřizovali zájmům firmy, tak aby všechny cíle byli bezesporu naplněny.

UZNÁNÍ

I proto, se snažíme zaměstnance motivovat finančně v podobě bonusového programu a zpětnou vazbou od zákazníků.

Aktuální pracovní pozice

Kontaktujte nás:

Tel: +420 465 423 256

Fax: +420 465 420 950

Email: info@czetec.cz


Adresa provozovny:

Nové Holešovice 14

Pardubice - Slepotice

530 02


Adresa sídla:

Zámrsk 151

565 43